Ενημερωτικό υλικό για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) στάλθηκε το παρακάτω ενημερωτικό υλικό σχετικά με την πλοήγηση στο διδίκτυο.

Ασφαλής εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ασφαλής εξ αποστάσεως εργασία

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου