Σ.Κ.Ε.Π. Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο

 

Για άλλη μια χρονιά φέτος ο Σ.Κ.Ε.Π. – (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους), παρουσάισε στο σχολείο μας το όραμά του για μια συμπεριληπτική κοινωνία, όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι. Μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο με την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία και γενικότερα των κοινωνικά ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων. .

Η Παιδεία είναι η απάντηση στην κοινωνική αναλγησία και αδιαφορία και το βασικό όχημα για να αναπτυχθούν αντανακλαστικά κοινωνικής συνείδησης, που θα οδηγήσουν στην άρση των προκαταλήψεων και του αποκλεισμού των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η σχετική εκδήλωση γνωριμίας και αφύπνισης με άτομα με αναπηρία.