Ακολουθούν φωτογραφίες από την 7η έκθεση παιδικού βιβλίου του σχολείου μας.