{pdf=/pdf/nomothesia/ekp_koi/wrario/2010-11-11-f361-23-9-116014-orario.pdf|1000|1300|pdfjs}