{pdf=/pdf/nomothesia/ekp_koi/ypiresiaka/2008-05-29-f51-590-14346-adeies.pdf|1000|1300|pdfjs}