{pdf=/pdf/nomothesia/ekp_koi/ypiresiaka/2007-11-19-f361-1-857-131179-d1-yperories.pdf|1000|1300|pdfjs}