{pdf=/pdf/nomothesia/ekp_koi/ypiresiaka/2006-12-06an_anaklisi_apolisi_logo_ilikias.pdf|1000|1300|pdfjs}