{pdf=/pdf/nomothesia/ekp_koi/ypiresiaka/2009-03-19-31895-d2-adeies-monim.pdf|1100|1000|pdfjs}