{pdf=/pdf/nomothesia/mathites/2007-02-08-15465-g7pagia_minigitida_.pdf|1000|1300|pdfjs}