Οι δύο μαθητικές εφημερίδες του σχολείου μας  «Τα σαΐνια» και «Ευεξία» ενισχύουν τις επιθυμίες των παιδιών να εκφραστούν ελεύθερα, να ασκήσουν την κριτική τους ικανότητα και να διατυπώσουν τις απόψεις τους,  προσφέρουν βήμα στους μαθητές και παράλληλα δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς να ενημερωθούν καλύτερα για τα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τα προβλήματα των παιδιών.

Οι μαθητές κοινωνικοποιούνται, δουλεύουν ατομικά ή χωρίζονται σε ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους κι αναλαμβάνουν να ασχοληθούν με έναν τομέα ή θέμα.

Η έκδοση μιας μαθητικής εφημερίδας είναι ένα «βήμα» έκφρασης ή διαφορετικά ένας μικρός βηματισμός για την εκφορά του πρώτου δημόσιου λόγου από τους μαθητές μας.

Καλό διάβασμα.