Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (ΣΤ2)

Στο προσκήνιο μιας κοινωνίας ψηφιακών ικανοτήτων, το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (8-24 Οκτωβρίου), που έχει ως στόχο να κάνει τον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό προσιτό σε όλους, με διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα τρόπο. 

Οι μαθητές του ΣΤ' 2, μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες, οδηγήθηκαν στην ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την υπολογιστική σκέψη, όπως είναι η επίλυση προβλημάτωνη συνεργασία και οι δεξιότητες ανάλυσης.

Πιο συγκεκριμένα, ανακάλυψαν τις εντολές κώδικα μέσα από δραστηριότητες pixel-art. Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε μια βιωματική δραστηριότητα κώδικα. Χωρισμένοι σε ομάδες, μπήκαν στη θέση ενός ρομπότ και εκτελώντας τις οδηγίες- εντολές της ομάδας τους, ενώ παράλληλα αποφεύγοντας τα εμπόδια, προσπάθησαν να φτάσουν σε ένα σημείο-στόχο. Έπειτα, στο μάθημα της Πληροφορικής, ξεκίνησαν να αποκτούν επαφή με τον οπτικό προγραμματισμό. Η εισαγωγή τους στη γλώσσα Scratch, έδωσε έτσι τη δυνατότητα στα παιδιά να περιγράψουν διαδικασίες, χρησιμοποιώντας εικονογραφήσεις ή γραφήματα.

Τέλος, ο κάθε μαθητής έλαβε ατομικό πιστοποιητικό συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.