Ολοκλήρωση προγράμματος eTwinning "H.O.P.E.-Have Only Positive Energy"

To πρόγραμμα eTwinning "H.O.P.E.-Have Only Positive Energy" που υλοποιήθηκε φέτος από τους μαθητές των ΣΤ1 & ΣΤ2 τμημάτων του σχολείου μας ολοκληρώθηκε. Το πρόγραμμα αφορούσε τη Θετική Σκέψη και Δράση και το μέλλον των σχολείων όπως τα οραματίζονται οι μαθητές μας. Το πρόγραμμα διήρκεσε 8 μήνες και συμμετείχαν σε αυτό 11 σχολεία από 6 χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, Κροατία, Μολδαβία και Τουρκία). Βασικές έννοιες που θίχτηκαν στην πορεία ήταν η αυτοεκτίμηση, αυτοσεβασμός, αποδοχή και αλληλεγγύη προς τους άλλους. Στη διάρκειά του οι μαθητές μας συνεργάστηκαν με τους μαθητές των υπολοίπων σχολείων για να δημιουργήσουν κοινά έργα, να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν εμπειρίες, αναπτύσσοντας γλωσσικούς, ψηφιακούς και κοινωνικούς γραμματισμούς. Υπεύθυνες για το πρόγραμμα ήταν οι εκπαιδευτικοί Μαρία Λογγινίδου (εκπ/κος Αγγλικής Γλώσσας) και Έλενα Μακρυαλέα (εκπ/κός Ειδικής Αγωγής).