Ετικέτες Ποιότητας για τα ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning του σχολείου μας

Τα προγράμματα για την ευρωπαϊκή δράση συνεργασίας μεταξύ σχολείων eTwinning, που υλοποιήθηκαν κατά το περσινό σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο μας τιμήθηκαν με τη διάκριση "Ετικέτα Ποιότητας". Το πρόγραμμα "What's your Story?" με θέμα μύθους και παραδοσιακές ιστορίες από την Ευρώπη υλοποίησαν οι μαθητές των Δ1 & Δ2 τμημάτων με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Μαρίας Λογγινίδου. Το πρόγραμμα "H.O.P.E.-Have Only Positive Energy" που αφορούσε τη θετική στάση ζωής και τη θετική δράση ολοκλήρωσαν οι μαθητές των ΣΤ1& ΣΤ2 τμημάτων με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Ελένης Μακρυαλέα & Μαρίας Λογγινίδου.