Πρόγραμμα "Μαθαίνω-Επικοινωνώ-Συνεργάζομαι" από το Ε2

Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων οι μαθητές του Ε2 τμήματος υλοποίησαν το πρόγραμμα "ΜΑΘΑΙΝΩ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ". Βασικό στόχος του προγράμματος ήταν η βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών μέσω της καλλιεργειας προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Κατα τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά είχαν την ευκαρια να καλλιεργήσουν και να ενισχύσουν δεξιοτητες όπως την επικοινωνία,την κριτική σκέψη,τη λήψη αποφάσεων και την αποφασιστικότητα μέσω βιωματικών ασκήσεων με δραστηριότητες που προάγουν την ενεργητική μάθηση και την θετική διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν. 

Δόθηκε ιδιαιτερη έμφαση στην δημιουργία ομάδας με αλληλοσεβασμό, κλίμα ασφάλειας κι εφαρμόζοντας τους κανόνες που διέπουν την δημιουγία και διατήρηση της.

Μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες του προγράμματος στο παρακάτω βίντεο: