Οι Περσικοί Πόλεμοι από το Δ2

Οι μαθητές του Δ2 τμήματος, εργαζόμενοι σε ομάδες υλοποίησαν το project "Περσικοί Πόλεμοι" στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού του τμήματος κ. Καραγιάννη Ηλία