Επίσκεψη στην Ακρόπολη (Δ2 τμήμα)

Οι μαθητές του Δ2 τμήματος  είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τα μνημεία του στις 16-5-2023. Την επίσκεψη συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί κ. Ηλίας Καραγιάννης και κ. Ζωή Κουμνάκη.