Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών

Ένα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο βιωματικό σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών παρακολούθησαν οι μαθητές των Ε' και ΣΤ' τάξεων του σχολείου μας αλλά

και οι εκπαιδευτικοί,  την Παρασκευή 3-3-2023 από μέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τα εξειδικευμένη μέλη της ομάδας έδειξαν στους μαθητές

και τους εκπαιδευτικούς πώς να προσφέρουν πρώτες βοήθειες  και στη συνέχεια έδωσαν την ευκαιρία να δοκιμαστούν στην πράξη τεχνικές διάσωσης.