Παρουσίαση βιβλίου "Αερόπη, Πιτθέας και Λέων" (Πέμπτη 23-2-2023)

Μια ακόμα δράση από την βιβλιοθήκη μας με την παρουσίαση του παιδικού μυθιστορήματος

"Αερόπη, Πιτθέας και Λέων" της Μαρίας Λογγινίδου, εκπαιδευτικού Αγγλικών στο σχολείου μας.

Στην βιωματική παρουσίαση συμμετείχαν οι ηθοποιοί  'Εμυ Στυλιανίδου, Γιάννης Παπαθύμνιος

και Αλεξία Πετροπούλου (εκδόσεις Ατρειδών Κύκλος) αλλά και μαθητές των ΣΤ' και Ε' τάξεων.